bemalinggebied

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bemalinggebied
Definitie (nl)een gebied waaruit het overtollige water door middel van een gemaal wordt verwijderd.
Label (en)pumped drainage area
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bemalinggebiedBreder
bemalinggebiedCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bemalingsgebied (Domeinwaarde)Gerelateerdbemalinggebied
RDF.jpg
Aquo history.png