WatertypeKwalitatief

 
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id426
VoorkeurslabelWatertypeKwalitatief
Definitie (nl)Hiermee kan worden aangegeven met welk type water, in kwalitatieve zin, men van doen heeft. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om de KRW watertypen; deze zijn opgenomen bij het oppervlaktewaterlichaam. Vanaf 2011 bevat de xsd in de omschrijving geen afkorting meer.
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
URL achtergrondinformatiehttps://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Doorverwijzen/file/Rapport-aquo-praktijkrichtlijnen-domeintabellen.pdf
Is open domeinJ
Begin geldigheid2011-10-07
Eind geldigheid2100-01-01
XSDAquo-domein_watertype-kwalitatief_2013.xsd
MetadataCodes, Omschrijving, Afkorting, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel WatertypeKwalitatief gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Afkorting (Afkorting van het begrip, bijvoorbeeld "OTL" (skos:notation))
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png