haven

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)haven
Definitie (nl)een tot ligplaats van schepen geschikt, natuurlijk of gegraven waterbekken aan zee of aan de oever van een rivier of binnenwater, dat beschutting biedt tegen wind en golven.
Toelichting (nl)Een haven wordt als vaarweg beschreven, indien: a: een haven qua ligging, vorm en/of attributen (zoals kunstwerken) niet beschreven kan worden met het puntgegeven haven en daarbij voor de beroepsscheepvaart van belang is (dus geen jachthaven), dan wordt deze haven als vaarweg beschreven met het karakter haven. In het andere geval bijv. bij een jachthaven moet toch gebruik gemaakt worden van het puntgegeven haven. / b: het een voorhaven is d.w.z. het is een toeleidingsgedeelte naar een sluis, waarin voorzieningen zijn aangebracht (wachtplaatsen) om veilig beschut te liggen tot men geschut kan worden.
BronHandboek vaarwegkenmerken
Label (en)harbour
Label (de)hafen
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
havenBreder
havenCategorie van
havenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
baarhaven (Begrip)Brederhaven
bedrijfshaven (Begrip)Brederhaven
berghaven (Begrip)Brederhaven
baggerindustrie (Begrip)Gerelateerdhaven
beloodsing (Begrip)Gerelateerdhaven
vaarweg (Begrip)Gerelateerdhaven
RDF.jpg
Aquo history.png