bron

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bron
Label (en)spring
Code116
Definitie (nl)plaats waar (zonder menselijke ingreep of toepassing van mechanische middelen) water ontspringt aan sediment of gesteente.
Toelichting (nl)Het is minder wenselijk om de term bron te gebruiken voor onttrekkingputten.
Datum start2011/07/04 10:26:58
Datum eind2020/12/01
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:54
StatusH
Id23960

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bronCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png