afwateringseenheid

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 7 dec 2022 om 11:20
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afwateringseenheid
Definitie (nl)een gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak.
Toelichting (nl)Uit de definitie volgt dat het onderscheid dat gemaakt wordt tussen een afvoergebied en een afwateringseenheid bepaald wordt door de (hydrologische) relatie die het met een afvoervak heeft. Met andere woorden, tussen een afvoergebied en een afvoervak is geen direct aanwijsbare relatie.
BronLegger Info Waterkwantiteit
Synoniem (nl)knooppuntgebied
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afwateringseenheidBreder
afwateringseenheidCategorie van
afwateringseenheidGerelateerd
afwateringseenheidIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
polder (Begrip)Brederafwateringseenheid
Afwateringseenheid (Domeinwaarde)Gerelateerdafwateringseenheid
af-/aanvoervak (Begrip)Gerelateerdafwateringseenheid
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdafwateringseenheid
RDF.jpg
Aquo history.png