beheerplan

Versie door Mwelling (overleg | bijdragen) op 15 dec 2021 om 19:12
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)beheerplan
Definitie (nl)een strategisch plan voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatie als voor derden
Toelichting (nl)Bestaande uit:- Een omschrijving van de scenario's, strategieën en voorzieningen, die moeten worden uitgevoerd om de in het beleidsplan neergelegde doelstellingen en eisen te verwezenlijken - - Een aanduiding van de perioden waarbinnen de maatregelen worden getroffen - - Een aanduiding van de kosten van de maatregelen, en een overzicht van de wijze waarop deze kosten worden gedekt. Voor RWS: Beheerplannen worden zowel op landelijk (droog) als regionaal (droog en nat) niveau opgesteld. De landelijke organisatie bestaat uit Wegbeheer en BPN. Als voorbeeld als bedoeld in artikel 13 van de kaderrichtlijn water
BronInformatie-analyse operationeel beheer: technisch rapport (gewijzigd) / Handleiding Beheersplan Nat (BPN)
Synoniem (nl)bekkenbeheersplan, stroomgebiedbeheerplan
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheerplanBreder
beheerplanCategorie van
beheerplanGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beheer (Begrip)Gerelateerdbeheerplan
beschermd natuurmonument (Begrip)Gerelateerdbeheerplan
watersysteem (Begrip)Gerelateerdbeheerplan
RDF.jpg
Aquo history.png