plan

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)plan
Definitie (nl)besluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen)
BronInformatieplan Water 1987
Label (en)plan
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
planBreder
planGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basisrioleringsplan (Begrip)Brederplan
beheerplan (Begrip)Brederplan
beheers- en onderhoudsplan. (Begrip)Brederplan
beleidsplan drink- en industriewatervoorziening (Begrip)Brederplan
bestemmingsplan (Begrip)Brederplan
afstemming (Begrip)Gerelateerdplan
beheer- en ontwikkelplan Rijkswateren (Begrip)Gerelateerdplan
RDF.jpg
Aquo history.png