plan

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)plan
Definitie (nl)besluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen)
BronInformatieplan Water 1987
Label (en)plan
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
planBreder
planGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basisrioleringsplan (Begrip)Brederplan
beheerplan (Begrip)Brederplan
beheers- en onderhoudsplan. (Begrip)Brederplan
beleidsplan drink- en industriewatervoorziening (Begrip)Brederplan
bestemmingsplan (Begrip)Brederplan
afstemming (Begrip)Gerelateerdplan
beheer- en ontwikkelplan Rijkswateren (Begrip)Gerelateerdplan
RDF.jpg
Aquo history.png