Eigenschap:Paginanaam

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
A
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/address.bagidentification  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/address.bagidentification  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/geotextiel.o90grootteopening  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/geotextiel.o90grootteopening  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/pomp.aandrijvingpomp  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/pomp.aandrijvingpomp  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/duiker.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/hevel.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/stuw.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/sifon.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/gemaal.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/gemaal.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/sifon.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/duiker.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/stuw.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/hevel.aantaldoorstroomopeningen  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/flexibelewaterkering.aantalopeningen  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/flexibelewaterkering.aantalopeningen  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/analysisprocess.accreditationorganisation  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/samplingprocess.accreditationorganisation  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/analysisprocess.accreditationorganisation  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/analysisprocess.accreditedyn  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/analysisprocess.accreditedyn  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/samplingprocess.accreditedyn  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/verbeterinstallatie.adres  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/waterkeringsectie.afstandbegin  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/waterkeringsectie.afstandbegin  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/waterkeringsectie.afstandbegin  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/waterkeringsectie.afstandeinde  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/waterkeringsectie.afstandeinde  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/waterkeringsectie.afstandeinde  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/referentiepunt.afstandtotnulpunt  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/referentiepunt.afstandtotnulpunt  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/gemaal.afvoercoefficient  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/vispassage.afvoercoefficient  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/stuw.afvoercoefficient  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/sluis.afvoercoefficient  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/sluis.afvoercoefficient  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/vispassage.afvoercoefficient  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/stuw.afvoercoefficient  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/gemaal.afvoercoefficient  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/analyticresult.alphanumericvalue  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/analyticresult.alphanumericvalue  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/analysisprocess.analyticaltechnique  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/analysisprocess.analyticaltechnique  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/bioobservation.appearance  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/bioobservation.appearance  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/wetverordening.artikel  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/waterstaatkundigezonering.artikel  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/natteecologischezone.artikel  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/wetverordening.artikel  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/waterstaatkundigezonering.artikel  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/natteecologischezone.artikel  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/artikelnummer  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/artikelnummer  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/toets.assemblagemethode  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/toetsvak.assemblagemethode  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/assemblagemethode  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/analysedeelvakgecombineerd.assemblagemethode  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/deelvak.assemblagemethode  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/analysedeelvak.assemblagemethode  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/faalmechanisme.assemblagemethodeduidingsklasse  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/faalanalyse.assemblagemethodeduidingsklasse  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/faalmechanisme.assemblagemethodefaalkans  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/faalanalyse.assemblagemethodefaalkans  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/veiligheidsoordeel.assemblagemethodefaalkans  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/veiligheidsoordeel.assemblagemethodeveiligheidsoordeel  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/validation.automatedcontrol  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/validation.automatedcontrol  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/package.barcode  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/package.barcode  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/basismateriaal.beddingconstante  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/basismateriaal.beddingconstante  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/referentiestelsel.beginafstand  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/referentiestelsel.beginafstand  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/projectfase.begindatum  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/projectfase.begindatum  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/begingeldigheid  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/imwa-geoobject.begingeldigheid  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/begingeldigheid  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/imwa-geoobject.begingeldigheid  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/beoordelingsproces.beginjaarbeoordelingsronde  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/beoordelingsproces.beginjaarbeoordelingsronde  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/begintijd  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/imwa-geoobject.begintijd  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/imwa-geoobject.begintijd  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/begintijd  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/normbereik.beginwaarde  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/normbereik.beginwaarde  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/begindatumtijd  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/bioobservation.behavior  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/bioobservation.behavior  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/beheerdersoordeel.beheerdersoordeel  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/beheerdersoordeel.beheerdersoordeel  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/waterbergingsgebied.bergendvermogen  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/waterbergingsgebied.bergendvermogen  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/aquaduct.bodemhoogtebenedenstrooms  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/bodemval.bodemhoogtebenedenstrooms  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/aquaduct.bodemhoogtebenedenstrooms  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/bodemval.bodemhoogtebenedenstrooms  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/aquaduct.bodemhoogtebovenstrooms  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/bodemval.bodemhoogtebovenstrooms  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/bodemval.bodemhoogtebovenstrooms  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/aquaduct.bodemhoogtebovenstrooms  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/bodemval.breedte  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/aquaduct.breedte  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/bodemval.breedte  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/aquaduct.breedte  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/brug.breedtedoorvaart  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/brug.breedtedoorvaart  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/afsluitmiddel.breedteopening  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/gemaal.breedteopening  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/duiker.breedteopening  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/stuw.breedteopening  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/sluis.breedteopening  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/coupure.breedteopening  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/vispassage.breedteopening  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/hevel.breedteopening  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/sifon.breedteopening  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/duiker.breedteopening  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/coupure.breedteopening  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/stuw.breedteopening  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/sifon.breedteopening  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/vispassage.breedteopening  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/gemaal.breedteopening  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/hevel.breedteopening  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/afsluitmiddel.breedteopening  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/sluis.breedteopening  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/coupure.breedtesponning  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/coupure.breedtesponning  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/oppervlaktewaterlozing.capaciteit  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/oppervlaktewaterlozing.capaciteit  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/categorie  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/veiligheidsoordeel.categorie  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/categorietraject  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/categorievak  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/oppervlaktewaterlichaam.categoriewater  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/oppervlaktewaterlichaam.categoriewater  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/waterkering.categoriewaterkering  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/waterkering.categoriewaterkering  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/analysisprocess.certification  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/analysisprocess.certification  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/samplingprocess.certification  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/organization.chamberofcommercenumber  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/organization.chamberofcommercenumber  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/address.city  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/address.city  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/person.civilservicenumber  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/person.civilservicenumber  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/classifiedresult.classifiedresult  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/classifiedresult.classifiedresult  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/order.clientreference  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/order.clientreference  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/verbeterinstallatie.code  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/grondwateronttrekking.codenose  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/oppervlaktewateronttrekking.codenose  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/grondwateronttrekking.codenose  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/oppervlaktewateronttrekking.codenose  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/analysisprocess.compartment  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/analysisprocess.compartment  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/height.condition  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/physicalproperty.condition  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/depth.condition  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/condition  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/order.contractorreference  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/order.contractorreference  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/observation.correctnessjudgmentbyaccountableparty  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/observation.correctnessjudgmentbyaccountableparty  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/sample.correctnessjudgmentmethod  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/sample.correctnessjudgmentmethod  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/address.country  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/address.country  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/analysisstatus.dateexpected  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/analysisstatus.dateexpected  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/objectmetadata.datumopname  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/objectmetadata.datumopname  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/geotextiel.debiet  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/geotextiel.debiet  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/descriptionresult.description  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/measurementobject.description  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/descriptionresult.description  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/measurementobject.description  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/determinationlimits.detectionlimit  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/determinationlimits.detectionlimit  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/drainagebuis.diameter  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/drainagebuis.diameter  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/uitvullaag.dikte  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/filtervlijlaag.dikte  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/geotextiel.dikte  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/filtervlijlaag.dikte  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/geotextiel.dikte  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/uitvullaag.dikte  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/basismateriaal.diktekleilaag  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/basismateriaal.diktekleilaag  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/measureuncertainty.distributiontype  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/measureuncertainty.distributiontype  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/address.districtcode  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/address.districtcode  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/coupure.drempelpeil  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/coupure.drempelpeil  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/accuracy.drift  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/accuracy.drift  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/faalmechanisme.duidingsklasse  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/analysedeelvakgecombineerd.duidingsklasse  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/faalanalyse.duidingsklasse  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/analysedeelvak.duidingsklasse  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/projectfase.einddatum  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/projectfase.einddatum  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/eindgeldigheid  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/imwa-geoobject.eindgeldigheid  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/imwa-geoobject.eindgeldigheid  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/eindgeldigheid  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/beoordelingsproces.eindjaarbeoordelingsronde  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/beoordelingsproces.eindjaarbeoordelingsronde  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/eindregistratie  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/imwa-geoobject.eindregistratie  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/imwa-geoobject.eindregistratie  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/eindregistratie  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/eindtijd  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/imwa-geoobject.eindtijd  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/imwa-geoobject.eindtijd  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/eindtijd  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/normbereik.eindwaarde  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/normbereik.eindwaarde  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/einddatumtijd  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/toets.eindtoetsoordeel  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/subject.email  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/subject.email  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/depthresult.enddepth  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/depthresult.enddepth  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/measurementobject.endtime  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/timeresult.endtime  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/sample.endtime  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/timeresult.endtime  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/sample.endtime  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/measurementobject.endtime  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/validation.expertcontrol  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/validation.expertcontrol  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/imwa-geoobject.externeidentificatie  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/imwa-geoobject.externeidentificatie  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/faalkans  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/faalmechanisme.faalkans  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/faalanalyse.faalkans  +
boi2023_1.0/doc/attribuutsoort/veiligheidsoordeel.faalkans  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/urgentie.faalkansscore  +
imwa_sim_22.1/doc/attribuutsoort/urgentie.faalkansscore  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/subject.fax  +
sikb_14.5/doc/attribuutsoort/subject.fax  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/stuw.filteruitstroming  +
imwa_sim_1.0/doc/attribuutsoort/gemaal.filteruitstroming  +