Attribuutsoort eindRegistratie

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst
Definitie eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de registratie. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o,a, gekozen worden uit types TM_Instant, Date of DateTime. Voor formele historie zal DateTime in vrijwel alle gevallen de beste keuze zijn.
Herkomst definitie
Datum opname
Mogelijk geen waarde
Indicatie materiële historie
Indicatie formele historie
Indicatie in onderzoek
Aanduiding strijdigheid of nietigheid
Kardinaliteit
Indicatie authentiek
Regels
Patroon
Formaat DATETIME
Indicatie afleidbaar
Onderdeel van Imwa sim 1.0/doc/gestructureerd datatype/formelehistorieToelichting