Attribuutsoort faalkans

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst
Definitie Kans op overschrijden van de uiterste grenstoestand van een waterkering of een onderdeel daarvan.
Herkomst definitie
Datum opname
Mogelijk geen waarde
Indicatie materiële historie
Indicatie formele historie
Indicatie in onderzoek
Aanduiding strijdigheid of nietigheid
Kardinaliteit
Indicatie authentiek
Regels
Patroon
Formaat REAL
Indicatie afleidbaar
Onderdeel van Imwa sim 1.0/doc/gestructureerd datatype/toetsoordeelvakToelichting