Objecttype Subject

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Contactgegevens email, fax, telnr., tel. Mobiel en opmerking
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
email emailadres CHARACTERSTRING 0..1
fax faxnummer CHARACTERSTRING 0..1
identification Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt. NEN3610ID 1..1
mobileNumber mobiel nummer CharacterString 0..1
remarks opmerking CHARACTERSTRING 0..1
telephoneNumber telefoonnummer CharacterString 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Subject [1..1] Address [1..1]

Subject [1..1] Addresses Address [0..*]

Subject [0..*] relatedSubject Subject [0..*]

AnalysisProcess [1..1] analysisOperator Subject [0..1]

Uitvoerende instantie

SamplingProcess [1..1] samplingOperator Subject [0..1]

De uitvoerder van het process
Generalisaties
Subject is een generalisatie van OrganizationOrganisatie - Een betrokken organisatie, instantie of bedrijf waarbij contactgegevens meegegeven worden.
Subject is een generalisatie van PersonPersoon - Een betrokken persoon waarbij contactgegevens meegegeven worden
Specialisaties


Toelichting