Objecttype Organization

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Organisatie - Een betrokken organisatie, instantie of bedrijf waarbij contactgegevens meegegeven worden.
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
legalentityNumber Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) ten behoeve van raadplegen NHR indien ingevuld. CharacterString 0..1
name CHARACTERSTRING 0..1
organisationType De manier waarop deze betrokkene betrokken is. Domeintabel: RolBetrokkene GenericName 0..*
chamberOfCommerceNumber Kamer van Koophandel nummer (KVK) ten behoeve van raadplegen KVK indien ingevuld. CharacterString 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Organization is een specialisatie van SubjectContactgegevens email, fax, telnr., tel. Mobiel en opmerking


Toelichting