Objecttype Person

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Persoon - Een betrokken persoon waarbij contactgegevens meegegeven worden
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
civilserviceNumber Burgerservicenummer; Indien gevuld kan hiermee GBA geraadpleegd worden. CharacterString 0..1
firstName Voornaam CharacterString 0..1
gender Geslacht van de persoon. Domeintabel: Geslacht GenericName 0..1
lastName Achternaam CharacterString 0..1
middleName Tussenvoegsel CharacterString 0..1
initials Initialen CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Person is een specialisatie van SubjectContactgegevens email, fax, telnr., tel. Mobiel en opmerking


Toelichting