Objecttype Address

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
BAGIdentification BAG identificatie van een nummeraanduiding.

Indien dit veld niet gevuld is, zijn de bijbehorende gegevens niet-authentieke BAG gegevens. Alleen als de BAGidentificatie gevuld is, kan hierop teruggemeld worden.

Identificatie is vastgelegd als GGGGTTNNNNNNNNNN waarbij GGGG =gemeentecode, TT = objecttypecode, NNNNNNNNNN = binnen een gemeente uniek tiencijferig nummer.
CHARACTERSTRING 0..1
publicSpace straat - Een OPENBARE RUIMTE is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen. CharacterString 0..1
zipcode postcode - De door TNT Post vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een naam van een woonplaats, naam van een openbare ruimte en een huisnummer. CharacterString 0..1
city plaats - Een (woon)plaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente. CharacterString 0..1
country land CharacterString 0..1
districtCode gem_code - De unieke CBS-aanduiding van de gemeente, waarbinnen het adres is gelegen. CharacterString 0..1
identification Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt. NEN3610ID 1..1
letter huisletter - Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken. CharacterString 0..1
numberAddition lettertoevoeging - Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter. CharacterString 0..1
number huisnummer - Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering CharacterString 0..1
remarks opmerkingen CharacterString 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Subject [1..1] Address [1..1]

Subject [1..1] Addresses Address [0..*]


Toelichting