Objecttype SamplingProcess

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
identification Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt. NEN3610ID 1..1
samplingDevice Bemonsteringsapparaat. De beschrijving van het soort apparaat waarmee de monstername in het veld is uitgevoerd. Domeintabel: BemonsteringsApparaat GenericName 0..1
samplingMethod Bemonsterings methode; nadere aanduiding van de wijze waarop het monster is genomen. Domeintabel: Bemonsteringsmethode GenericName 0..1
samplingProcessingMethod Domeintabel: Waardebepalingsmethode GenericName 0..1
samplingType Bemonsteringssoort - De techniek waarmee de bemonstering wordt uitgevoerd. Domeintabel: Bemonsteringssoort GenericName 0..1
accreditationOrganisation Organisatie die de accreditatie heeft verleend voor de monstername. Domeintabel: Certificeringscode, groep: AccreditatieOrganisatie GenericName 0..1
accreditedYN Geeft aan of de monstername onder accreditatie is uitgevoerd (Ja/Nee) BOOLEAN 0..1
certification Accreditatieschema of keurmerk waaronder de monstername is uitgevoerd. Domeintabel: Certificeringscode, groep: TypeAccreditatie GenericName 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

SamplingProcess [1..1] samplingOperator Subject [0..1]

De uitvoerder van het process


Toelichting