WetVerordeningtype

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id702
VoorkeurslabelWetVerordeningtype
Definitie (nl)Aquo-domeintabel met soorten wetten en verordeningen
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
Is open domeinJ
Begin geldigheid2011-12-06
Eind geldigheid2100-01-01
XSDAquo-domein_wet-verordening_2013.xsd
MetadataId, Codes, Omschrijving, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel WetVerordeningtype gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png