onderhoudsplicht

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)onderhoudsplicht
Definitie (nl)de aansprakelijkheid voor onderhoud van bij het waterschap in beheer zijnde objecten, zoals op de leggerbladen of in voorschriften bij ontheffingen is aangegeven.
Toelichting (nl)De onderhoudsplicht ligt veelal vast op basis van zakelijk recht. Derhalve kan de onderhoudsplicht worden afgeleid uit kadastrale gegevens en hoeft dus niet altijd afzonderlijk te worden vastgelegd. De hoofdelijke onderhoudsplicht kan ook als overige vergunning worden opgeslagen in de vergunningenstructuur.
AfkortingOh.plicht
BronLegger info waterkwantiteit / Adventus
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onderhoudsplichtCategorie van
onderhoudsplichtGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
onderhoudsplichtige (Begrip)Brederonderhoudsplicht
onderhoudsplichtige (Begrip)Brederonderhoudsplicht
onderhoud (Begrip)Gerelateerdonderhoudsplicht
onderhoudsplicht (Domeinwaarde)Gerelateerdonderhoudsplicht
RDF.jpg
Aquo history.png