ontvangstplicht

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)ontvangstplicht
Definitie (nl)op gronden gelegen aan wateren, waarvan het onderhoud geschiedt door of onder toezicht van het waterschap, moet de specie worden ontvangen.
Toelichting (nl)Dit dient voor behoorlijk onderhoud ten behoeve van de afvoer, aanvoer of retentie van water uit die wateren wordt verwijderd.
BronAA en Maas
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ontvangstplicht (Domeinwaarde)Gerelateerdontvangstplicht
RDF.jpg
Aquo history.png