onttrekking

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)onttrekking
Definitie (nl)de verwijdering van grondwater uit de bodem.
Toelichting (nl)Bij waterbodem sanering een basistechniek waarbij het onttrekken van grondwater plaatsvindt met als doel de verontreinigende stoffen via de waterfase te transporteren en uit de bodem te verwijderen.
Bronwaterbodemrichtlijn
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onttrekkingBreder
onttrekkingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
vergunning tot lozing, onttrekking, afvoer, aanvoer (Domeinwaarde)Gerelateerdonttrekking
RDF.jpg
Aquo history.png