afvoer

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afvoer
Definitie (nl)debiet uit een gebied.
AfkortingQ , AFVR
Label (en)discharge
Label (de)abfluss , durchfluss
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoerBreder
afvoerCategorie van
afvoerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvoer tussen de oevers (Begrip)Brederafvoer
afwatering (Begrip)Brederafvoer
basisafvoer (Begrip)Brederafvoer
bedvormende afvoer (Begrip)Brederafvoer
aflaatpeil (Begrip)Gerelateerdafvoer
afvoercoëfficiënt (Begrip)Gerelateerdafvoer
afvoerduurlijn (Begrip)Gerelateerdafvoer
afvoeren (Begrip)Gerelateerdafvoer
afvoerfrequentie (Begrip)Gerelateerdafvoer
afvoergolf (Begrip)Gerelateerdafvoer
afvoerkromme (Begrip)Gerelateerdafvoer
afvoerverlooplijn (Begrip)Gerelateerdafvoer
basisafvoer index (Begrip)Gerelateerdafvoer
berging (Begrip)Gerelateerdafvoer
peil (Begrip)Gerelateerdafvoer
vergunning tot lozing, onttrekking, afvoer, aanvoer (Domeinwaarde)Gerelateerdafvoer
waterbeheer (Begrip)Gerelateerdafvoer
RDF.jpg
Aquo history.png