bepaling vergunning

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bepaling vergunning
Definitie (nl)een bepaling geeft de relatie aan tussen vergunningen, objecten / administratieve gebieden (ten behoeve van kadastraal. perceel.) en relevante bepalingen
Toelichting (nl)In geval van een bijzondere bepaling kan een specifieke waarde voor de parameter per bepaling worden opgeslagen. In deze koppeltabel wordt per vergunning aangegeven welke relaties er zijn met de verschillende objecten (of administratieve gebieden: kadastraal. perceel.) en welke bepalingen van wetten, regelgevingen en verordeningen hierop van toepassing zijn. Bij bijzondere bepalingen kan tevens een parameterwaarde worden opgeslagen.
BronAdventus
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bepaling vergunningGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bijzondere bepaling (Begrip)Brederbepaling vergunning
meetbeschikking heffing (Begrip)Brederbepaling vergunning
administratief gebied (Begrip)Gerelateerdbepaling vergunning
doelstelling (Begrip)Gerelateerdbepaling vergunning
doelstelling (Begrip)Gerelateerdbepaling vergunning
kabel/leiding (Begrip)Gerelateerdbepaling vergunning
kunstwerk (Begrip)Gerelateerdbepaling vergunning
meetpunt (Begrip)Gerelateerdbepaling vergunning
object (Begrip)Gerelateerdbepaling vergunning
rioleringselement (Begrip)Gerelateerdbepaling vergunning
rioleringsgebied (Begrip)Gerelateerdbepaling vergunning
rioleringsplan (Begrip)Gerelateerdbepaling vergunning
vak (Begrip)Gerelateerdbepaling vergunning
vergunning (Begrip)Gerelateerdbepaling vergunning
zuiveringsinfrastructuur (Begrip)Gerelateerdbepaling vergunning
RDF.jpg
Aquo history.png