meetpunt

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)meetpunt
Definitie (nl)aanduiding van een plaats of gebied waar een meting is/wordt verricht.
Toelichting (nl)Wordt gebruikt om metingen, of afgeleide waarden daarvan, die zijn gekoppeld aan een locatie vast te leggen. Een kernachtige eenduidige aanduiding van een plaats waar gemeten wordt, zodanig geformuleerd dat voor direct betrokkenen duidelijk is waar deze locatie zich bevindt. Op een tot een meetlocatie behorend meetpunt wordt daadwerkelijk een meting verricht. Van deze meting kan, indien geautomatiseerd, de meetwaarde worden doorgegeven aan de apparatuur van de meetlocatie.
BronNEN 3610. (overgenomen uit IMWA 1.1)
Synoniem (nl)monsternamepunt
Label (en)measurement point
Label (de)messpunkt , messstelle
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
meetpuntBreder
meetpuntCategorie van
meetpuntGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
peilschaal (Begrip)Bredermeetpunt
afvalwaterstroom (Begrip)Gerelateerdmeetpunt
bepaling vergunning (Begrip)Gerelateerdmeetpunt
externe meetpuntcodering (Begrip)Gerelateerdmeetpunt
meetnetinhoud (Begrip)Gerelateerdmeetpunt
meetpunt (Domeinwaarde)Gerelateerdmeetpunt
meetpuntverslag (Begrip)Gerelateerdmeetpunt
ondergrond modelelement (Begrip)Gerelateerdmeetpunt
rioleringselement (Begrip)Gerelateerdmeetpunt
snelheidsmeting (Begrip)Gerelateerdmeetpunt
vak (Begrip)Gerelateerdmeetpunt
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdmeetpunt
RDF.jpg
Aquo history.png