vak

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)vak
Definitie (nl)een virtuele aanduiding van de onderverdeling in de lengte- en, indien van toepassing, de dwarsrichting van objecten/infrastructuur
Toelichting (nl)De begrenzing van een vak wordt bepaald door bovenstroomse en benedenstroomse knooppunten. De begrenzingen worden zodanig gekozen dat er een vak ontstaat met uniforme kwalificaties en uniforme eigenschappen. Doordat knooppunten zowel de bovenstroomse als de benedenstroomse begrenzing van vakken kunnen vormen, kunnen aldus aaneengesloten vakken (strengen van vakken) worden gedefinieerd.
BronLegger info waterkwantiteit, gewijzigd
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vakGerelateerd
vakHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
af-/aanvoervak (Begrip)Bredervak
hydrologisch vak (Begrip)Bredervak
kenmerkvak (Begrip)Bredervak
rechtsverhoudingvak (Begrip)Bredervak
1d-vak (Begrip)Gerelateerdvak
bepaling vergunning (Begrip)Gerelateerdvak
boomvakdeel (Begrip)Gerelateerdvak
gebied (Begrip)Gerelateerdvak
groenvakdeel (Begrip)Gerelateerdvak
klacht/melding voorval (Begrip)Gerelateerdvak
knooppunt (Begrip)Gerelateerdvak
meetpunt (Begrip)Gerelateerdvak
vaarweg (Begrip)Gerelateerdvak
waterbodem (Begrip)Gerelateerdvak
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdvak
infrastructuur (Begrip)Heeft onderdeelvak
object (Begrip)Heeft onderdeelvak
RDF.jpg
Aquo history.png