object

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)object
Definitie (nl)door de mens geproduceerd of gerealiseerd voorwerp, constructie, bouwwerk.
Toelichting (nl)Binnen de zuiveringsinfrastructuur een onderdeel dat een directe relatie heeft met het primair proces.
BronVROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 161.
Label (en)object
Label (de)objekt
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
objectCategorie van
objectGerelateerd
objectHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afloopvoorziening (Begrip)Brederobject
afrastering (Begrip)Brederobject
aëratietank (Begrip)Brederobject
heffingsobject (Begrip)Brederobject
infrastructureel object (Begrip)Brederobject
kaart (Begrip)Brederobject
vaartuig (Begrip)Brederobject
vastgoedobject (Begrip)Brederobject
voertuig (Begrip)Brederobject
beheers- en onderhoudsplan. (Begrip)Gerelateerdobject
beoordelingsspoor (Begrip)Gerelateerdobject
bepaling vergunning (Begrip)Gerelateerdobject
onderdeel (Begrip)Gerelateerdobject
attribuut (Begrip)Heeft onderdeelobject
vak (Begrip)Heeft onderdeelobject
RDF.jpg
Aquo history.png