vergunning

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)vergunning
Definitie (nl)overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld.
Label (en)permit
Label (de)konzession
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vergunningBreder
vergunningCategorie van
vergunningGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gedeeltelijke revisievergunning (Begrip)Bredervergunning
privaatrechtelijke vergunning (Begrip)Bredervergunning
revisievergunning (Begrip)Bredervergunning
vergunning tot lozing/onttrekking/afvoer/aanvoer (Begrip)Bredervergunning
wvow-vergunning (Begrip)Bredervergunning
aanlegvergunningenregime (Begrip)Gerelateerdvergunning
aanvraag vergunning (Begrip)Gerelateerdvergunning
bepaling vergunning (Begrip)Gerelateerdvergunning
vergunning derde (Begrip)Gerelateerdvergunning
vergunninghouder (Begrip)Gerelateerdvergunning
vergunningsituatie (Begrip)Gerelateerdvergunning
vergunningsprocedure (Begrip)Gerelateerdvergunning
vergunningverlener (Begrip)Gerelateerdvergunning
RDF.jpg
Aquo history.png