alluvium

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)alluvium
Definitie (nl)sedimenten die door erosieprocessen zijn afgezet, meestal door rivieren.
Synoniem (nl)aanspoeling, alluviaal
Label (en)Alluvium
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
alluviumCategorie van
alluviumGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
alluvierecht (Begrip)Gerelateerdalluvium
gebied (Begrip)Gerelateerdalluvium
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdalluvium
RDF.jpg
Aquo history.png