eenheid

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)eenheid
Definitie (nl)de dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.
Toelichting (nl)Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
BronRWS-A, 1997 / VROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 165. / UvW, 1996: GWL gewijzigd
Label (en)unit
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
eenheidCategorie van
eenheidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bar (Begrip)Bredereenheid
waarnemingssoort (Begrip)Gerelateerdeenheid
RDF.jpg
Aquo history.png