Eenheid

 
Domeintabellen.png
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.

Domeinwaarden

Domeinwaarden (historisch)


Eigenschappen

Id42
VoorkeurslabelEenheid
Toelichting (nl)De dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.

Toelichting:

Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
URL achtergrondinformatiehttp://www.aquo.nl/?p=7639
Is open domeinN
Begin geldigheid10-06-2011 00:00:00
Eind geldigheid01-01-2100 00:00:00
Datum gewijzigd11-03-2020 00:00:00
XSDAquo-domein_eenheid
MetadataCodes, Omschrijving, Dimensie, Omrekenfactor, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van

Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Eenheid gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Dimensie (Dimensie van de eenheid volgens NEN999:1993, uitgedrukt in de gronddimensies:

L: lengte, met SI grondeenheid meter M: massa, met SI grondeenheid kilogram T: tijd, met SI grondeenheid seconde I: (elektrische) stroom, met SI grondeenheid ampère O: (thermodynamische) temperatuur, met SI grondeenheid kelvin N: hoeveelheid stof, met SI grondeenheid mol aangevuld met: X: aantal, met grondeenheid exemplaar)

Exporteren

Search.png
RDF.jpg
CSV.jpg
JSON.png