Eigenschap:Dimensie

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Dimensie van de eenheid volgens NEN999:1993, uitgedrukt in de gronddimensies:

L: lengte, met SI grondeenheid meter M: massa, met SI grondeenheid kilogram T: tijd, met SI grondeenheid seconde I: (elektrische) stroom, met SI grondeenheid ampère O: (thermodynamische) temperatuur, met SI grondeenheid kelvin N: hoeveelheid stof, met SI grondeenheid mol aangevuld met:

X: aantal, met grondeenheid exemplaar
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.