Eigenschap:Omrekenfactor

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
a
1  +
b
100000  +
c
1  +
0,01  +
0.01  +
0,01  +
0.01  +
d
1,157407E-05  +
1.157407e-05  +
8640005  +
86400  +