Objecttype PeilafwijkingGebied

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Een ontheffing die van toepassing is voor een afgebakend gedeelte van een oppervlaktewater waarvoor een van het vigerende peilbesluit afwijkende waterstand wordt nagestreefd.Herkomst definitie: Aquo-lex (term: peilafwijking)
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
peilafwijkingGebiedStatus Status van het peilafwijking gebied. PeilgebiedStatus 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)