Objecttype Peilgebied

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.Herkomst Definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
statusPeilgebied Indicatie van de status van het peilgebied. PeilgebiedStatus 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Peilgebied [1..*] valtOnder PeilbesluitGebied [0..*]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • peilgebied