Toepassingsgebied symbolen, processen, onderdelen en codering

Eigenschappen

Begin geldigheid2023-07-14
BronAquo
Definitie (nl)toepassingsgebied met technische, civiele- en infrastructurele werken, processen, onderdelen, symbolen ten behoeve van de kwalitatieve en de kwantitatieve taak van het waterschap
Eind geldigheid2100-01-01
Label (nl)Toepassingsgebied symbolen, processen, onderdelen en codering
ToelichtingOnder het toepassingsgebied symbolen, processen, onderdelen en codering zijn opgenomen: de domeintabellen, symbolen, instrumentcoderingen, de hoofdtaak-productlijn-proces hiërarchie plus alle onderliggende begrippen en een praktijkrichtlijn die eerder onder NCS vielen. Naast een standaard voor de codering is ook de naamgeving van productlijnen, processen en procesonderdelen gestandaardiseerd. Voor het gebruik van symbolen, instrumenten, onderdelen en codering is een werkinstructie opgesteld Handleiding P&ID.pdf Op de github-pagina: https://github.com/Aquo-standaard/Accessing-MediaWiki-Aquo-Code-Examples/tree/main/Speciaal:vragen%20voorbeelden zijn voorbeelden van speciaal:vragen te zien.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Toepassingsgebied symbolen, processen, onderdelen en coderingBreder
Toepassingsgebied symbolen, processen, onderdelen en coderingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg