Instrumentcode

 
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

VoorkeurslabelInstrumentcode
Definitie (nl)tabel van instrumentcodes en hun functienaam in de kerntaken waterketen, watersysteem en waterveiligheid
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
URL achtergrondinformatiehttps://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Aquo_handleiding_PID%27s_RAZ_01_dd070623.pdf
Is open domeinN
Begin geldigheid2023-07-26
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2107-0021
MetadataCodes, Naam, Omschrijving, Groep, Begin geldigheid, Eind geldigheid, id, Gerelateerd
Toelichting (nl)De naam en nummering van een instrument wordt afgeleid van het soort instrument, de laatste 4 of 5 cijfers van de instrumentcode en het medium waarin gemeten wordt. Waneer dit niet voldoende duidelijkheid geeft, dan wordt achter het medium de naam, en eventueel het nummer, van het onderdeel toegevoegd waarin of aan het instrument zich bevindt.

Categorie van


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Instrumentcode gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Naam
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png