Productlijn

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

VoorkeurslabelProductlijn
Definitie (nl)domeintabel met productlijnen die gangbaar zijn in de waterketen van waterschappen. Een productlijn omvat een verzameling primaire processen binnen een hoofdtaak van een waterschap.
Begin geldigheid2022-03-09
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2107-0022
MetadataId, Codes, Omschrijving, Groep, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Status, Gerelateerd, Wijzigingsnummer

Categorie van


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Productlijn gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Status (Geldig, Vervallen of Concept)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
  • Wijzigingsnummer (Wijzigingsnummer Aquo)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png