WaterAssetFunctienaam

 
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id1044
VoorkeurslabelWaterAssetFunctienaam
Definitie (nl)Deze domeintabel bevat de functienamen die gangbaar zijn in de waterwereld. Een functienaam is een geaccepteerde beschrijving van de functie die een asset heeft. Deze domeintabel wordt door systemen zoals Z-Info gebruikt als lijst van toegestane functienamen.
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
Is open domeinN
Begin geldigheid2016-01-28
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2204-0016
MetadataId, Codes, Omschrijving, Groep, Symbool, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel WaterAssetFunctienaam gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Symbool (Symbool representatie)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png