Hoofdtaak

 
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

VoorkeurslabelHoofdtaak
Definitie (nl)een bestuurlijk programma is een pakket gelijksoortige en/of samenhangende maatregelen binnen een werksoort met een voortschrijdend meerjarig karakter.
Verantwoordelijke organisatieAquo
Is open domeinJa
Begin geldigheid2022-02-14
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2107-0022
MetadataId, Codes, Omschrijving, Groep, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd, Status, Wijzigingsnummer
Toelichting (nl)Een bestuurlijk programma in de afvalwaterketen resulteert in een aantal producten die moeten bijdragen aan maatschappelijk gewenste effecten. Een programma wordt vertaald in productlijnen.

Categorie van

Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Hoofdtaak gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)
  • Status (Geldig, Vervallen of Concept)
  • Wijzigingsnummer (Wijzigingsnummer Aquo)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png