debietpotentiaal

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)debietpotentiaal
Definitie (nl)belangrijke systeemvariabele in de analytische-elementen methode.
Toelichting (nl)De debietpotentiaal wordt in geval van afgesloten grondwater verkregen door vermenigvuldiging van doorlatendheid k, dikte van het watervoerende pakket D en stijghoogte h plus een constante Cc. In geval van niet-afgesloten grondwater is de debietpotentiaal gelijk aan de helft van het product van k en h in het kwadraat (t.o.v. de ondoorlatende basis van het freatische pakket) plus een constante Cu.
Label (en)discharge potential
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
debietpotentiaalCategorie van
debietpotentiaalGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
analytische elementen (Begrip)Brederdebietpotentiaal
debiet meten (Begrip)Gerelateerddebietpotentiaal
specifiek debiet (Begrip)Gerelateerddebietpotentiaal
variabiliteit (Begrip)Gerelateerddebietpotentiaal
RDF.jpg
Aquo history.png