debiet meten

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)debiet meten
Definitie (nl)het meten van de volumestroom
Label (en)measuring the rate of flow
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
debiet metenCategorie van
debiet metenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
debiet (Begrip)Gerelateerddebiet meten
debietmeter (Begrip)Gerelateerddebiet meten
variabiliteit (Begrip)Gerelateerddebiet meten
RDF.jpg
Aquo history.png