analytische elementen

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)analytische elementen
Label (en)analytic elements
Code49
Definitie (nl)analytische oplossingen van de Laplace vergelijking (in gebieden met voeding de Poisson vergelijking) voor tweedimensionale grondwaterstroming, uitgedrukt in termen van de debietpotentiaal.
Toelichting (nl)Voorkomende elementen zijn puntelementen, lijnelementen en vlakelementen.
Datum start2011/07/04 10:29:35
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:40
StatusG
Id24798

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
analytische elementenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png