subject

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)subject
Definitie (nl)een natuurlijk dan wel niet-natuurlijk persoon waarvan de waterbeheerder gegevens bewaart
Toelichting (nl)Een niet-natuurlijk persoon (bedrijf) kan een relatie hebben naar een natuurlijk persoon via rol subject (contact persoon). Rollen adres zijn woon-, werk- of postadres
BronProject IMWA Watersysteem
Synoniem (nl)rechtspersoon, relatie
Label (en)subject
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
subjectCategorie van
subjectGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanduiding naamgebruik (Begrip)Bredersubject
beklemde meier (Begrip)Bredersubject
eigenaar in beklemrechterlijke zin (Begrip)Bredersubject
natuurlijk persoon (Begrip)Bredersubject
niet-natuurlijk persoon (Begrip)Bredersubject
administratief beheer (Begrip)Gerelateerdsubject
bankrekeningnummer (Begrip)Gerelateerdsubject
RDF.jpg
Aquo history.png