subject

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)subject
Label (en)subject
CodeSUB, 1198
Definitie (nl)een natuurlijk dan wel niet-natuurlijk persoon waarvan de waterbeheerder gegevens bewaart
Toelichting (nl)Een niet-natuurlijk persoon (bedrijf) kan een relatie hebben naar een natuurlijk persoon via rol subject (contact persoon). Rollen adres zijn woon-, werk- of postadres
BronProject IMWA Watersysteem
Datum start2011/07/04 10:42:16
Datum gewijzigd2016/01/21 12:53:25
StatusG
Id29057

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
subjectCategorie van
subjectGebruik voor
subjectGerelateerd
subjectSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Objecttype Subject (OBJECTTYPE)Begripsubject
beklemde meier (Begrip)Bredersubject
eigenaar in beklemrechterlijke zin (Begrip)Bredersubject
natuurlijk persoon (Begrip)Bredersubject
niet-natuurlijk persoon (Begrip)Bredersubject
administratief beheer (Begrip)Gerelateerdsubject
bankrekeningnummer (Begrip)Gerelateerdsubject
RDF.jpg
Aquo history.png