subject

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)subject
Definitie (nl)een natuurlijk dan wel niet-natuurlijk persoon waarvan de waterbeheerder gegevens bewaart
Toelichting (nl)Een niet-natuurlijk persoon (bedrijf) kan een relatie hebben naar een natuurlijk persoon via rol subject (contact persoon). Rollen adres zijn woon-, werk- of postadres
BronProject IMWA Watersysteem
Synoniem (nl)rechtspersoon, relatie
Label (en)subject
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
subjectCategorie van
subjectGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanduiding naamgebruik (Begrip)Bredersubject
beklemde meier (Begrip)Bredersubject
eigenaar in beklemrechterlijke zin (Begrip)Bredersubject
natuurlijk persoon (Begrip)Bredersubject
niet-natuurlijk persoon (Begrip)Bredersubject
administratief beheer (Begrip)Gerelateerdsubject
bankrekeningnummer (Begrip)Gerelateerdsubject
RDF.jpg
Aquo history.png