bergingscoëfficiënt

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bergingscoëfficiënt
Label (en)storage coefficient , storativity
Code73 , 75
Definitie (nl)het quotiënt van de verandering in specifieke berging en de bijbehorende verandering van de stijghoogte c.q. grondwaterstand.
Toelichting (nl)Het symbool ( wordt meestal gebruikt voor een freatische watervoerende laag, terwijl S voor een geheel of gedeeltelijk afgesloten watervoerende laag wordt gebruikt.
Datum start2011/07/04 10:27:34
Datum gewijzigd2016/01/14 15:10:03
StatusG
Id24154

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergingscoëfficiëntCategorie van
bergingscoëfficiëntGebruik voor
bergingscoëfficiëntGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
berging (Begrip)Gerelateerdbergingscoëfficiënt
RDF.jpg
Aquo history.png