berging

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)berging
Definitie (nl)het opslaan van een hoeveelheid stof in een bepaald gebied.
Toelichting (nl)Volume van water in een bepaald gebied. Baggerspecie in een depot. Bij grondmonsters wordt veelal gesproken van vochtinhoud.
Synoniem (nl)geborgen hoeveelheid water, waterinhoud
Label (en)storage
Label (de)speicherung
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergingCategorie van
bergingGerelateerd
bergingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
additionele berging (Begrip)Brederberging
berging in randvoorziening (Begrip)Brederberging
berging meer (Begrip)Brederberging
berging minder (Begrip)Brederberging
berging op straat (Begrip)Brederberging
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Brederberging
waterberging (Begrip)Brederberging
afvoer (Begrip)Gerelateerdberging
balans (Begrip)Gerelateerdberging
bekken (Begrip)Gerelateerdberging
bergingscapaciteit (Begrip)Gerelateerdberging
bergingscoëfficiënt (Begrip)Gerelateerdberging
bergingsgebied (Begrip)Gerelateerdberging
bergingsverandering (Begrip)Gerelateerdberging
bergingsvermogen (Begrip)Gerelateerdberging
bergingsvoorzieningen voor regenwater (Begrip)Gerelateerdberging
bergingsvoorzieningen voor water (Begrip)Gerelateerdberging
water (Begrip)Heeft onderdeelberging
RDF.jpg
Aquo history.png