diepwand

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)diepwand
Definitie (nl)een in de grond vervaardigde betonnen wand, die een dragende en/of waterkerende functie heeft
Label (en)deepwall
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
diepwandBreder
diepwandGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
combinatiewand (Begrip)Brederdiepwand
Diepwand (Domeinwaarde)Gerelateerddiepwand
RDF.jpg
Aquo history.png