diepwand

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)diepwand
Definitie (nl)een in de grond vervaardigde betonnen wand, die een dragende en/of waterkerende functie heeft
Label (en)deepwall
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
diepwandBreder
diepwandGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
combinatiewand (Begrip)Brederdiepwand
Diepwand (Domeinwaarde)Gerelateerddiepwand
RDF.jpg
Aquo history.png