kustwater

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)kustwater
Definitie (nl)het oppervlaktewater, gelegen aan de landzijde van een lijn waarvan elk punt zich op een afstand bevindt van één zeemijl zeewaarts van het dichtstbijzijnde punt van de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale wateren wordt gemeten, zo nodig uitgebreid tot de buitengrens van een overgangswater.
BronKaderrichtlijn water
Label (en)Coastal water body (CW)
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kustwaterBreder
kustwaterCategorie van
kustwaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
estuarium (Begrip)Brederkustwater
wad (Begrip)Brederkustwater
Kustwater (Domeinwaarde)Gerelateerdkustwater
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Gerelateerdkustwater
RDF.jpg
Aquo history.png