locatie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)locatie
Definitie (nl)aanduiding van de geografische plaats van een object
Toelichting (nl)Afhankelijk van het type coördinaatstelsel krijgende drie coördinaten de volgende waarden: RD-stelsel: X : afstand ten oosten van Parijs, Y : afstand ten noorden van Parijs. Lokaal t.o.v. referentiepunt X : afstand ten oosten van referentiepunt, 1Y : afstand ten noorden van referentiepunt. Cilindercoördinaat t.o.v. referentielijn X : afstand ten opzichte van referentiepunt, 1Y : hoek ten opzichte van de lijn door referentiepunt 1 en 2. Als referentiepunt 1 en 2 twee opeenvolgende dijkpalen zijn, kan met dit coördinaatstelseltype de 'klassieke' afstandsaanduiding ten opzichte van dijkpalen worden beschreven. Vooralsnog wordt de klassieke manier van afstandsaanduiding ondersteund door de gegevenselementen Id. kunstwerk. (dijkpaal.) en Afstandsaanduiding. In alle gevallen bevat Z de hoogte van de locatie in meters t.o.v. NAP.
BronVDW
Label (en)location
Label (de)standort
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
locatieBreder
locatieCategorie van
locatieGerelateerd
locatieHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvalwaterstroom (Begrip)Gerelateerdlocatie
beherende instantie (Begrip)Gerelateerdlocatie
beoordelingsspoor (Begrip)Gerelateerdlocatie
bodemlaag (Begrip)Gerelateerdlocatie
grensvlak (Begrip)Gerelateerdlocatie
heffingsobject (Begrip)Gerelateerdlocatie
hoedanigheid (Begrip)Gerelateerdlocatie
hoogtepunt (Begrip)Gerelateerdlocatie
installatie kenmerk (Begrip)Gerelateerdlocatie
kabel/leiding (Begrip)Gerelateerdlocatie
knooppunt (Begrip)Gerelateerdlocatie
model opbouw (Begrip)Gerelateerdlocatie
monsterindeling (Begrip)Gerelateerdlocatie
ondergrond model (Begrip)Gerelateerdlocatie
ondergrond modelelement (Begrip)Gerelateerdlocatie
overnamepunt (Begrip)Gerelateerdlocatie
randvoorwaarde (Begrip)Gerelateerdlocatie
richtlijnen heffing (Begrip)Gerelateerdlocatie
toetsresultaat (Begrip)Gerelateerdlocatie
vergunningsituatie (Begrip)Gerelateerdlocatie
waarnemingspakket (Begrip)Gerelateerdlocatie
waarnemingssoort (Begrip)Gerelateerdlocatie
adres (Begrip)Heeft onderdeellocatie
RDF.jpg
Aquo history.png