model opbouw

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)model opbouw
Definitie (nl)een model van de (theoretische) opbouw van bodemkenmerken in een bepaald gebied
BronMDS (REGIS) / TNO / Adventus
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
model opbouwCategorie van
model opbouwGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
locatie (Begrip)Gerelateerdmodel opbouw
modelopbouweenheid (Begrip)Gerelateerdmodel opbouw
RDF.jpg
Aquo history.png