beoordelingsspoor

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beoordelingsspoor
Definitie (nl)eén van de aspecten aan de hand waarvan de toetsing op veiligheid van de waterkering wordt uitgevoerd.
Toelichting (nl)Een beoordelingsspoor resulteert per dwarsprofielsegment in een toetsresultaat.
BronDWB
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beoordelingsspoorCategorie van
beoordelingsspoorGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belasting toetsing (Begrip)Gerelateerdbeoordelingsspoor
beoordelingsschema (Begrip)Gerelateerdbeoordelingsspoor
dwarsprofiel-segment (Begrip)Gerelateerdbeoordelingsspoor
grondmechanisch aspect (Begrip)Gerelateerdbeoordelingsspoor
kunstwerk (Begrip)Gerelateerdbeoordelingsspoor
locatie (Begrip)Gerelateerdbeoordelingsspoor
object (Begrip)Gerelateerdbeoordelingsspoor
toetsresultaat (Begrip)Gerelateerdbeoordelingsspoor
RDF.jpg
Aquo history.png