beoordelingsspoor

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beoordelingsspoor
Definitie (nl)het geheel van te toetsen object (waterkering/kunstwerk), toetsaspect en belasting van het object.
Toelichting (nl)Een beoordelingsspoor resulteert per dwarsprofielsegment in een toetsresultaat.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beoordelingsspoorGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belasting toetsing (Begrip)Gerelateerdbeoordelingsspoor
beoordelingsschema (Begrip)Gerelateerdbeoordelingsspoor
dwarsprofiel-segment (Begrip)Gerelateerdbeoordelingsspoor
grondmechanisch aspect (Begrip)Gerelateerdbeoordelingsspoor
kunstwerk (Begrip)Gerelateerdbeoordelingsspoor
locatie (Begrip)Gerelateerdbeoordelingsspoor
object (Begrip)Gerelateerdbeoordelingsspoor
toetsresultaat (Begrip)Gerelateerdbeoordelingsspoor
RDF.jpg
Aquo history.png