fotonenstroomdichtheid

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)fotonenstroomdichtheid
Definitie (nl)flux van het aantal mol fotonen dat per seconde door een bepaald oppervlakte gaat
Toelichting (nl)De fotonenstroomdichtheid wordt gemeten met een lichtmeter en wordt uitgedrukt in het aantal mol lichtfotonen dat per seconde invalt per vierkante meter sensor oppervlakte.
Begin geldigheid2013-01-25
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
fotonenstroomdichtheidCategorie van
fotonenstroomdichtheidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Fotonenstroomdichtheid (Domeinwaarde)Gerelateerdfotonenstroomdichtheid
fotosynthese (Begrip)Gerelateerdfotonenstroomdichtheid
fotosynthetisch actieve straling (Begrip)Gerelateerdfotonenstroomdichtheid
photosynthetic active radiation (Begrip)Gerelateerdfotonenstroomdichtheid
RDF.jpg
Aquo history.png