fotosynthetisch actieve straling

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)fotosynthetisch actieve straling
Definitie (nl)fotonenstroomdichtheid van het golflengtebereik van (zon)licht dat door organismen gebruikt kan worden ten behoeve van fotosynthese
Toelichting (nl)Het fequentiebereik van fotosynthetisch actieve straling bevindt zich tussen de 400 en 700 nm. Fotosynthetisch actieve straling is voor biologen een belangrijke indicator voor de energiebalans in het ecosysteem en het aanwezige groeipotentieel. De hoeveelheid fotosynthetisch actieve straling wordt gemeten met een PAR meter. Het resultaat wordt uitgedruk in umol/s.m2.
Synoniem (nl)photosynthetic active radiation
Label (en)photosyntheticphoton flux (area) density (PPFD)
Begin geldigheid2013/01/25
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
fotosynthetisch actieve stralingCategorie van
fotosynthetisch actieve stralingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
fotonenstroomdichtheid (Begrip)Gerelateerdfotosynthetisch actieve straling
RDF.jpg
Aquo history.png